A downloadable game

W - akceleracja

Krzyczenie do komputera - akceleracja

S - hamowanie

A,D - skręcanie

Shift - wyższy bieg

Lewy ctrl - niższy bieg